Go to Top

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz praw kobiet.

Równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym gwarantuje polskim kobietom art. 33 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy, aby te prawa były respektowane.

Główne cele naszego Stowarzyszenia to:

 • integracja środowiska kobiecego
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę praw kobiet
 • budowanie nowoczesnej świadomości kobiet
 • działania na rzecz międzynarodowej integracji kobiet oraz rozwijania międzynarodowych
  kontaktów i współpracy
 • edukacja i rozwój kobiet
 • upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz ochrona tych wartości
 • poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne
 • edukacja seksualna
 • działalność charytatywna.

Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie przyznała kobietom prawa wyborcze. Jednak to postępowe i pro-kobiece działanie to przeszłość. Zaczęłyśmy działać, bo miałyśmy dość nieustannego braku poszanowania dla naszych praw i ich łamania. Chcemy, aby polskie kobiety nie musiały walczyć o sprawy, które w cywilizowanym świecie są oczywiste.

Chcemy, by przyszłość była kobietą.

Statut Stowarzyszenia

statut_wersja_17_11_2017

 

Stanowisko stowarzyszenia w ważnych sprawach

stanowisko_stowarzyszenie_sprawa_kobiet

 

Deklaracja członkowska (wysyłać na meila admin(at)sprawakobiet.org

Deklaracja członkowska

 

Załączniki

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress