Go to Top

Kwiecień 2018

(S)prawa Polek to nie Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet

W związku z poniższą akcją nasze oświadczenie. Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet informuje, że nie ma nic wspólnego z projektem Platformy Obywatelskiej (S)prawa Polek. Żadna z nas w nim nie uczestniczy i nie byłyśmy o nim informowane. Bardzo się cieszymy, że Platforma Obywatelska chce się zająć sprawami kobiet. Chciałybyśmy powiedzieć „nareszcie”…Trudno nam jednak przejść obojętnie wobec tak oczywistej zbieżności nazwy, w tym jej formy graficznej, wykorzystania znaków graficznych parasolek i podobnej kolorystyki …Read More

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress